νέο site

 

PSKE

startup

espa

antagon

etpa

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

presid

  • Νέα
  • Ταυτότητα
  • Αντικείμενο
  • Εταίροι
  • Επικοινωνία

Αποφάσεις Ένταξης Δυνητικών Δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ/ΠΕΠ» - Απόφαση Αποδοχής – Απόρριψης Ενστάσεων στο πρόγραμμα της Γυναικείας Απασχόλησης ΕΠΕΑΑ.

 

pep microsite

 

Νέα

18/7/2014

Τροποποίηση Παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης των ενεργών έργων των Προγραμμάτων «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». (πατήστε εδώ)

17/7/2014

Έγκριση του πρακτικού 2/28.04.2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης  του  προγράμματος «Εκσυγχρονισμός  Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». (πατήστε εδώ)

3/7/2014

Διαπίστωση της μη πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7777/1993/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης δυνητικά εντασσόμενων έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας - Θεσσαλίας - Πελοποννήσου - Στερεάς Ελλάδας - Αττικής - Βορείου και Νοτίου Αιγαίου - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων - Κεντρικής Μακεδονίας - Κρήτης - Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.(πατήστε εδώ)

30/6/2014

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους δικαιούχους του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)» σε Κοζάνη και Θεσσαλονίκη.(πατήστε εδώ)

30/6/2014

Τροποποίηση της με Α.Π. 6979/4018/A2/06.06.2014 Υπουργικής Απόφασης στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. (πατήστε εδώ)

30/6/2014

Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων - Ένταξη Έργου - Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας».(πατήστε εδώ)

30/6/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της Υπουργικής Απόφασης με Α.Π. 7782/1998/Α2/30.10.2013 ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης δυνητικά εντασσόμενων έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας . Περιφέρειες Θεσσαλίας - Πελοποννήσου - Στερεάς Ελλάδας - Αττικής - Βορείου Αιγαίου - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων - Κεντρικής Μακεδονίας - Κρήτης - Νοτίου Αιγαίου - Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.(πατήστε εδώ)

30/6/2014

Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης υπό όρους στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας, δυνητικά εντασσόμενων έργων στις Περιφέρειες Αττικής - Θεσσαλίας - Ιονίων Νήσων - Κεντρικής Μακεδονίας - Κρήτης - Πελοποννήσου. (πατήστε εδώ)

30/6/2014

Τροποποίηση της με Α.Π. 7778/1994/Α2/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών», μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας - Περιφέρειες Αττικής - Βορείου και Νοτίου Αιγαίου - Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. (πατήστε εδώ)

27/6/2014

Τροποποίηση της Υ.Α. της Διαπίστωσης πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών» - Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

26/6/2014

Τροποποίηση της Υ.Α. της Διαπίστωσης πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» - Περιφέρειες Θεσσαλίας - Πελοποννήσου - Στερεάς Ελλάδας - Αττικής - Βόρειου Αιγαίου - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων - Κεντρικής Μακεδονίας - Νοτίου Αιγαίου - Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

26/6/2014

Τροποποίηση της Υ.Α. της Διαπίστωσης πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» - Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Ιονίων Νήσων - Κεντρικής Μακεδονίας - Πελοποννήσου - Στερεάς Ελλάδας - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου, για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

25/6/2014

Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών», Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας - Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Θεσσαλίας - Κρήτης - Πελοποννήσου - Στερεάς Ελλάδας. (πατήστε εδώ)

25/6/2014

Αποδοχή αιτημάτων τροποποίησης και οριστικοποίηση ένταξης έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».(πατήστε εδώ)

25/6/2014

Απένταξη ενταγμένων έργων από το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».(πατήστε εδώ)

25/6/2014

Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων - Ένταξη Έργου - Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». (πατήστε εδώ)

25/6/2014

Αιτήσεις Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Δαπανών Ενδιάμεση - 50% και Ολοκλήρωση - 100% για το Πρόγραμμα της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του ΕΠΕΑΑ. (πατήστε εδώ)

24/6/2014

Απόφαση Ένταξης και χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». (πατήστε εδώ)

20/6/2014

Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2014» - Φωτογραφίστε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κερδίστε! (πατήστε εδώ)

12/6/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» - Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

12/6/2014

Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (ΕΠΕΑΑ) σε συνέχεια της απόφασης με Α.Π. 5971/3702/Α2/05.05.2014 (πατήστε εδώ)

10/6/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» - Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

3/6/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

3/6/2014

Αποδοχή– Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών». (πατήστε εδώ)

30/5/2014

Τροποποίηση της Υ.Α. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στη ∆ράση«Πράσινη Επιχείρηση 2010» του ΕΠΑΕ ως προς τον Οδηγό του Προγράµµατος (Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου). (πατήστε εδώ)

13/5/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

13/5/2014

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

9/5/2014

Έντυπα Επαλήθευσης Πιστοποίησης 25% - 50% - 75% για το πρόγραμμα "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα". (πατήστε εδώ)

5/5/2014

Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων– Ένταξη Έργων- Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας».(πατήστε εδώ)

25/4/2014

Αποδοχή– Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών» (πατήστε εδώ)

23/4/2014

Οδηγίες υλοποίησης και έντυπα προκαταβολής, τροποποιήσεων και απένταξης για το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.Π.Ε και Επιχειρηματικά Πάρκα». (πατήστε εδώ)

23/4/2014

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Αντικατάσταση τακτικού μέλους Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών». (πατήστε εδώ)

22/4/2014

Αποδοχή- Απόρριψη ενστάσεων για το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». (πατήστε εδώ)

16/4/2014

Συνολικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Εξωστερέφεια ΙΙ (πατήστε εδώ)

16/4/2014

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων. (πατήστε εδώ)

16/4/2014

Τροποποίηση των Αποφάσεων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης Έργου στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα».(πατήστε εδώ)

16/4/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» για δυνητικά εντασσόμενα έργα που αφορούν τις Περιφέρειες Αττικής (πατήστε εδώ) Στερεάς Ελλάδας (πατήστε εδώ) και Νοτίου Αγαίου(πατήστε εδώ).

15/4/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

11/4/2014

Απόφαση Ένταξης Έργων που αφορά το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)» (πατήστε εδώ)

10/4/2014

Νέο Αρχείο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για το πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών" με αλλαγή στην ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11.1 (πατήστε εδώ)

8/4/2014

Επικαιροποιημένος Οδηγός Υλοποίησης για το πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών" (πατήστε εδώ)

7/4/2014

Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων για το πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" (πατήστε εδώ)

7/4/2014

Αξιολόγηση Μελετών και Διαδικτυακών Τόπων/e-shop για το πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" (πατήστε εδώ)

2/4/2014

Ανακοίνωση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ που αφορά το Πρόγραμμα ΠΕΠ - ΜΜΕ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(πατήστε εδώ)

28/3/2014

Ορθή Επανάληψη ως προς την Επωνυμία Επιχείρησης με κωδικό ΒΕΣ-04958 της Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης για τα Δυνητικά Εντασσόμενα Έργα του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ» στην Δυτική Ελλάδα (πατήστε εδώ)

27/3/2014

Υπουργικές Αποφάσεις ορισμού παράτασης για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα της 31ης Μαρτίου αντί της 20ης Μαρτίου 2014 στο Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών". (πατήστε εδώ)

27/3/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

27/3/2014

Έγκριση του πρακτικού 2/06.03.2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013 για το Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων. (πατήστε εδώ)

20/3/2014

Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2014 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών  για τους δυνητικά εντασσόμενους επενδυτές στο Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που έληγε σήμερα.
Υπενθυμίζεται ότι στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών»  έχουν ενταχθεί 7.505 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 929.020.826,04 ευρώ και δημόσιας δαπάνης 456.643.734,23 ευρώ. Με την ίδια Απόφαση δόθηκε η δυνατότητα ένταξης του συνόλου των προτάσεων που αξιολογήθηκαν με βαθμό πάνω από τη βάση (50), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: να έχουν ολοκληρώσει το 30 % της επένδυσης ή να έχουν εγκεκριμένο δάνειο που να αντιστοιχεί στο 20 % τουλάχιστον του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και να υποβάλουν σχετική αίτηση επαλήθευσης στον ΕΦΕΠΑΕ.
Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία από τον ΕΦΕΠΑΕ, από τα 9.406 έργα που υπάγονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (των δυνητικά εντασσόμενων), έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα δικαιολογητικά ένταξης για περισσότερα από 4.500 έργα.
Η υποβολή των δικαιολογητικών διαπίστωσης και πλήρωσης των όρων της Υπουργικής Απόφασης ένταξης γίνεται είτε ιδιοχείρως στους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την Περιφέρεια Υλοποίησης της επένδυσης, μέχρι τις 5 μ.μ. της 31/3/2014, είτε ταχυδρομικά (ή με courier) εντός της 31/3/2014.

20/3/2014

Τροποποίηση  της  υπ  αρ.  πρωτ.  Οικ.  3450/256(ΦΚ/Α.21)/  12-3-2013  (ΦΕΚ 690/Β/26-3-2013)  Απόφασης  του  Υπουργού  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών  και  Δικτύων  με  θέμα:  «  Έγκριση  του  Οδηγού  του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση  επιχειρήσεων  σε  Β.Ε.ΠΕ.  και  Επιχειρηματικά Πάρκα»  του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Ανταγωνιστικότητα  και Επιχειρηματικότητα  (ΕΠΑΕ)  του ΕΣΠΑ  2007-2013»  και  Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (πατήστε εδώ)

19/03/2014

Δελτίο Τύπου - Ο ΕΦΕΠΑΕ υπενθυμίζει στο επενδυτικό κοινό ότι λήγει αύριο 20/03/2014 η προθεσμία κάλυψης των προϋποθέσεων για τους επενδυτές που εντάχθηκαν υπό προϋποθέσεις στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών». (πατήστε εδώ)

18/03/2014

Περιφέρεια Αττικής - Συγκρότηση πέμπτης (5ης) Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών». (πατήστε εδώ)

14/03/2014

Έντυπο Αίτησης Επαλήθευσης/Πιστοποίησης Δαπανών (Δυνητικά Δικαιούχοι - Ωριμότητα Επένδυσης) για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών».(πατήστε εδώ)

Χρήσιμες Οδηγίες για την κατάρτιση & υποβολή της Αίτησης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Δαπανών (Δυνητικά Δικαιούχοι - Ωριμότητα Επένδυσης). (πατήστε εδώ)

14/3/2014

Έγκριση του πρακτικού1/19.12.2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης  του  προγράμματος «Εκσυγχρονισμός  Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». (πατήστε εδώ)

13/03/2014

Ενημέρωση από τον ΕΦΕΠΑΕ  για τους δικαιούχους του προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων». (πατήστε εδώ)

12/03/2014

Αποδοχή Πρακτικών Νο 3/19-12-2013 και Νο 4/20-12-2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)».(πατήστε εδώ)

12/03/2014

Αποδοχή Πρακτικού Νο 2/18-12-2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)».(πατήστε εδώ)

11/03/2014

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Συγκρότηση τρίτης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτηµάτων Θεραπείας για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου- Υπηρεσιών» (πατήστε εδώ)

06/03/2014

Τροποποιημένος Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων για το πρόγραμμα "Εναλλακτικος Τουρισμός" (πατήστε εδώ)

06/03/2014

Αίτηση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Δαπανών [Ενδιάμεση] για το πρόγραμμα "Εναλλακτικος Τουρισμός" (πατήστε εδώ)

04/03/2014

Περιφέρεια Αττικής- Συγκρότησηµιας επιπλέον Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτηµάτων Θεραπείας για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου- Υπηρεσιών» (πατήστε εδώ)

28/02/2014

Υπουργική Απόφαση µε θέµα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων- Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου– Υπηρεσιών» που υλοποιούνται στο νησί της Ιθάκης (πατήστε εδώ)

28/02/2014

ΚΥΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" πατήστε εδώ

28/02/2014

Καθορισµός παραδοτέων για την υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ενεργειών και επιλέξιµων δαπανών σύµφωναµε τα ΠαραρτήµαταVII και XV του Οδηγού του Προγράµµατος«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου– Υπηρεσιών». (πατήστε εδώ)

28/02/2014

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου– Υπηρεσιών». (πατήστε εδώ ) και τη απόφαση

28/02/2014

Υπουργικές Αποφάσεις Έγκρισης για τα Δυνητκικά Εντασσόμενα Έργα του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ» για περαιτέρω πληρωφορίες (πατήστε εδώ)

27/02/2014

Στο παρακάτω link: http://www.mindev.gov.gr/?p=14306 μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου του Υπουργείου σχετικά με την ένταξη δυνητικών δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ/ΠΕΠ».

18/02/2014

Συγκρότηση μίας επιπλέον Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών (πατηστε εδώ)

14/02/2014

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ το φωτογραφικό υλικό θα βρείτε εδώ μαζι με πληροφορίες απο την επισκεψη.

13/02/2014

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους δικαιούχους του προγράμματος Ενίσχυση ΜΜΕ για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην σελίδα εδώ στην κατηγορία εκδηλώσεις

12/02/2014

Οδηγίες Υλοποίησης ΜΜΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου σας, πέραν του Οδηγού Προγράμματος και Οδηγού Υλοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας όλες τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, καθώς και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ή θα εκδίδονται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας

06/02/2014

Δελτίο τύπου <<ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ>>

(πατήστε εδώ)

30/01/2014

Υπουργική Απόφαση Απένταξη ενταγμένων έργων από το πρόγραμμα <<Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας >>λόγω μη εμπρόθεσμης (έως 18-10-2013) υποβολής τών δικαιολογητικών που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος, Κεφάλαιο Β <<ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ>> (πατήστε εδώ)

16/1/2014

Οδηγίες Υλοποίησης ΜΜΕ(ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 16/1/2014) με αλλαγή στη σελίδα 7

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου σας, πέραν του Οδηγού Προγράμματος και Οδηγού Υλοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας όλες τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, καθώς και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ή θα εκδίδονται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας

13/1/2014

Νέος Κύκλος Εκδηλώσεων Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων _ Ενίσχυση ΜΜΕ

Πίνακας Εκδηλώσεων

Προσκλήσεις ανά Περιφέρεια:

10/1/2014

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράµµατος "Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Παράταση του χρόνου υλοποίησης (20/12/2013)

24/12/2013

Αποδοχή Πρακτικών Νο 5/10-12-2013, Νο 6/11-12-2013και Νο 7/12-12-2013 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, ένταξη έργων και έγκριση χρηματοδότησης των έργων του Προγράμματος.

23/12/2013

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράµµατος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"

Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Έργων και Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

19/12/2013

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.01/166/8.4.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 917/2013) και παράταση του χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός»

11/11/2013

Ενημερωτικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής (COCOF 09/003/00-EL) (Πατήστε εδώ)


 

Περισσότερα Νέα...