νέο site

 

PSKE

startup

espa

antagon

etpa

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

presid

 • Δράση
 • Εκδηλώσεις
 • Eρωτήσεις-Απαντήσεις
 • Υλοποίηση

«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών»

3/7/2014

Διαπίστωση της μη πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7777/1993/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης δυνητικά εντασσόμενων έργων στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας - Θεσσαλίας - Πελοποννήσου - Στερεάς Ελλάδας - Αττικής - Βορείου και Νοτίου Αιγαίου - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων - Κεντρικής Μακεδονίας - Κρήτης - Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.(πατήστε εδώ)

30/6/2014

Τροποποίηση της με Α.Π. 6979/4018/A2/06.06.2014 Υπουργικής Απόφασης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. (πατήστε εδώ)

30/6/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της Υπουργικής Απόφασης με Α.Π. 7782/1998/Α2/30.10.2013 ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης δυνητικά εντασσόμενων έργων στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας - Θεσσαλίας - Πελοποννήσου - Στερεάς Ελλάδας - Αττικής - Βορείου Αιγαίου - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων - Κεντρικής Μακεδονίας - Κρήτης - Νοτίου Αιγαίου - Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.(πατήστε εδώ)

30/6/2014

Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης υπό όρους μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας, δυνητικά εντασσόμενων έργων στις Περιφέρειες Αττικής - Θεσσαλίας - Ιονίων Νήσων - Κεντρικής Μακεδονίας - Κρήτης - Πελοποννήσου.(πατήστε εδώ)

30/6/2014

Τροποποίηση της με Α.Π. 7778/1994/Α2/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων, μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας - Περιφέρειες Αττικής - Βορείου και Νοτίου Αιγαίου - Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. (πατήστε εδώ)

27/6/2014

Τροποποίηση της Υ.Α. της Διαπίστωσης πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στη Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

26/6/2014

Τροποποίηση της Υ.Α. της Διαπίστωσης πλήρωσης των όρων έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στις Περιφέρειες Θεσσαλίας - Πελοποννήσου - Στερεάς Ελλάδας - Αττικής - Βόρειου Αιγαίου - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων - Κεντρικής Μακεδονίας - Νοτίου Αιγαίου - Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

26/6/2014

Τροποποίηση της Υ.Α. της Διαπίστωσης πλήρωσης των όρων έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Ιονίων Νήσων - Κεντρικής Μακεδονίας - Πελοποννήσου - Στερεάς Ελλάδας - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου, για δυνητικά εντασσόμενα έργα.(πατήστε εδώ)

25/6/2014

Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας, στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας - Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Θεσσαλίας - Κρήτης - Πελοποννήσου - Στερεάς Ελλάδας. (πατήστε εδώ)

12/6/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

10/6/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων των Περιφερειών Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

3/6/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

3/6/2014

Αποδοχή– Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας. (πατήστε εδώ)

13/5/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

25/4/2014

Αποδοχή– Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας (πατήστε εδώ)

23/4/2014

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Αντικατάσταση τακτικού μέλους Επιτροπής Αξιολόγησης. (πατήστε εδώ)

15/4/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

2/4/2014

Ανακοίνωση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ που αφορά το Πρόγραμμα ΠΕΠ - ΜΜΕ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(πατήστε εδώ)

27/3/2014

Υπουργικές Αποφάσεις ορισμού παράτασης για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα της 31ης Μαρτίου αντί της 20ης Μαρτίου 2014 στο Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών".

27/3/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» για δυνητικά εντασσόμενα έργα.

20/3/2014

Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2014 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών  για τους δυνητικά εντασσόμενους επενδυτές στο Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που έληγε σήμερα.

19/03/2014

Δελτίο Τύπου - Ο ΕΦΕΠΑΕ υπενθυμίζει στο επενδυτικό κοινό ότι λήγει αύριο 20/03/2014 η προθεσμία κάλυψης των προϋποθέσεων για τους επενδυτές που εντάχθηκαν υπό προϋποθέσεις στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών». (πατήστε εδώ)

18/03/2014

Περιφέρεια Αττικής - Συγκρότηση πέμπτης (5ης) Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών». (πατήστε εδώ)

11/03/2014

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Συγκρότηση τρίτης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτηµάτων Θεραπείας για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου- Υπηρεσιών» (πατήστε εδώ)

04/03/2014

Περιφέρεια Αττικής- Συγκρότησηµιας επιπλέον Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτηµάτων Θεραπείας για το Πρόγραµµα«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου- Υπηρεσιών» (πατήστε εδώ)

28/02/2014

Υπουργική Απόφαση µε θέµα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων- Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου– Υπηρεσιών» που υλοποιούνται στο νησί της Ιθάκης (πατήστε εδώ)

28/02/2014

Καθορισµός παραδοτέων για την υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ενεργειών και επιλέξιµων δαπανών σύµφωναµε τα ΠαραρτήµαταVII και XV του Οδηγού του Προγράµµατος«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου– Υπηρεσιών».

(πατήστε εδώ)

28/02/2014

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου– Υπηρεσιών». (πατήστε εδώ ) και τη απόφαση

28/02/2014

Υπουργικές Αποφάσεις Έγκρισης για τα Δυνητικά Εντασσόμενα Έργα του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ» για περαιτέρω πληροφορίες (πατήστε εδώ)

11/02/2014

Ορισμός, για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα, της 20ης Μαρτίου 2014 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας, αντί της 28ης Φεβρουαρίου 2014, του σημείου 8 της με Α.Π. 7779/1995/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης (πατήστε εδώ)

06/02/2014

Δελτίο τύπου <<ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ>>

(πατήστε εδώ)

06/02/2014

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 -2013» (πατήστε εδώ) Πρόσκληση για Γρεβενά Πρόσκληση για Καστοριά Πρόσκληση για Κοζάνη Πρόσκληση για Φλώρινα

6/02/2014

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ, κ. Γ. Γιαννούση, με θέμα: ‘’Περιφέρεια Αττικής - Συγκρότηση δύο επιπλέον Επιτροπών Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»’’. (πατηστε εδώ)

3/02/2014

2η Τροποποίηση της Απόφασης με Α.Π. 9247/2434/Α2/12.12.2013 Περιφέρεια Αττικής - Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»’’. (πατήστε εδώ)

15/01/2014

Τροποποίηση Αποφάσεων συγκρότησης Επιτροπών αξιολόγησης αιτημάτων θεραπείας (πατήστε εδώ)

6/12/2013

Νέος Κύκλος Εκδηλώσεων Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων _ Ενίσχυση ΜΜΕ

Πίνακας Εκδηλώσεων

Προσκλήσεις ανά Περιφέρεια:

 

22/11/2013

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία ένταξης και ενίσχυσης των δυνητικά εντασσόμενων έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών (Πατήστε εδώ)

18/11/2013

Ευχαριστήριες επιστολές Προέδρου ΕΦΕΠΑΕ προς τους Εταίρους του για τη συμβολή τους στη διαχείριση του Προγράμματος (ΑΝ.ΔΙΑ, ΑΕΔΕΠ, ΔΕΣΜΟΣ-ΑΜΘ, ΔΕΠ, ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ, ΑΝΚ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ)

 

30/10/2013


pep microsite

24/10/2013

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

21/6/2013

Αποτελέσματα Ορισμού Αξιολογητών (Πατήστε εδώ)

22/5/2013

Απόφαση δυνατότητας ολοκλήρωσης υποβολής προτάσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης  ΜΜΕ λόγω αντιμετώπισης προβλημάτων (Πατήστε εδώ)

9/5/2013

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας ηλ. υποβολής μέχρι την Πέμπτη 16 Μαίου και ώρα 17.00, μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό έργου στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, δηλαδή την Παρασκευή 10 Μαΐου ωρα 17.00.

Σημειώνεται ότι δεν αλλάζει η καταληκτική προθεσμία φυσικής υποβολής των φακέλων, η οποία παραμένει η 20η Μαΐου έτσι ώστε να μην καθυστερήσει η αξιολόγηση των προτάσεων (Πατήστε εδώ)


Εκδούσα αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/2/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/5/2013
Συνολική δαπάνη: 456 εκατ. ευρώ

 

ΑΤΤΙΚΗ, ΒΟΡΕΙΟ & ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΛ.ΑΝ.ΝΕΤ - 2103620242
ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ - 2310480000
ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - 2610622714
ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - 2810302400
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝ.ΔΙΑ - 2231067498
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΕΔΕΠ - 2421076894
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΕΣΜΟΣ - 2531035916

 

 

Περίληψη

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις  προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ και αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς 'Αξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από τα ΠΕΠ: Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, Αττικής και  υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και τον ΕΦΕΠΑΕ.

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από 30.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση», από 20.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» και από 20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες»

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης ποικίλει ανάλογα με το καθεστώς και τον τρόπο υλοποίησης της επένδυσης (Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 1998/2006 και 800/2008).

Περιφέρειες: Όλη η Ελλάδα
 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες ανάλογα με την κατηγορία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων (υφιστάμενες ή νέες - υπό σύσταση):

 

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις:

 • να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού)
 • να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
 • να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης 
 • να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην Ελληνική επικράτεια
 • να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008 (Παράρτημα IV του παρόντος Οδηγού)
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξΆ αρχής από το Πρόγραμμα
 • να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σημεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02) (Παράρτημα V του παρόντος Οδηγού)
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
 • να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

 

 Νέες - Υπό σύσταση Επιχειρήσεις:

 •  να μην εμπίπτουν ή να δεσμεύονται ότι δεν θα εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού)
 • να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
 • οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης
 • να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια
 • να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 4 παραγρ. 2 αυτού (Παράρτημα ΙV του παρόντος Οδηγού)
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξΆ αρχής από το πρόγραμμα. Ειδικά οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα και να πληρούν τον παρόντα όρο στην ολοκλήρωση του έργου τους
 • να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε
 • να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις)
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές
 • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ./υπό σύσταση επιχείρηση.

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων, αθροιστικά, απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ' αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της πρότασης. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης της πρότασης η οποία δεν θα αξιολογείται και θα τίθεται στο αρχείο.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στο τηλέφωνο 210 - 6985210, στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36300 και στους Υπεύθυνους για την Ενημέρωση Κοινού των Περιφερειών (τα σημεία και τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί στο Παράρτημα 8 του Οδηγού του Προγράμματος)

 


 

 

Εκδηλώσεις παρουσίασης του προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

Περισσότερες πληροφορίες στους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.

 

Eρωτήσεις-Απαντήσεις εδώ 10/04/2014 (Νέο Αρχείο με αλλαγή στην ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11.1)

 

 

 

 

 

Οδηγίες Υλοποίησης ΜΜΕ(ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 8/4/2014)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου σας, πέραν του Οδηγού Προγράμματος και Οδηγού Υλοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας όλες τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, καθώς και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ή θα εκδίδονται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας

Προδιαγραφές Πινακίδων

14/03/2014

Έντυπο Αίτησης Επαλήθευσης/Πιστοποίησης Δαπανών (Δυνητικά Δικαιούχοι - Ωριμότητα Επένδυσης). (πατήστε εδώ)

Χρήσιμες Οδηγίες για την κατάρτιση & υποβολή της Αίτησης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Δαπανών (Δυνητικά Δικαιούχοι - Ωριμότητα Επένδυσης). (πατήστε εδώ)

12/02//2013

Έντυπο για την Αίτηση επαλήθευσης πιστοποίησης ολοκλήρωσης έργου (πατήστε εδώ)(ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 14/2/2014)

6/12/2013

Έντυπα τροποποιήσεων, δανείου και ενδιάμεσης επαλήθευσης δαπανών (Πατήστε εδώ)

Οδηγίες για την κατάρτιση και υποβολή αιτημάτων (Πατήστε εδώ)