νέο site

 

PSKE

startup

espa

antagon

etpa

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

presid

  • Δράση
  • Ερωτήσεις -Απαντήσεις
  • Υλικό Αξιολόγησης
  • Υλικό Υλοποίησης
  • Εκδηλώσεις

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον»

17/7/2014

Έγκριση του πρακτικού 2/28.04.2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης  του  προγράμματος «Εκσυγχρονισμός  Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». (πατήστε εδώ)

24/6/2014

Απόφαση Ένταξης και χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον», μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων και σε συνέχεια της απόφασης με Α.Π. 5623/3498/Α2/22.04.2014. (πατήστε εδώ)

22/4/2014

Αποδοχή- Απόρριψη ενστάσεων. (πατήστε εδώ)

14/3/2014

Έγκριση του πρακτικού 1/19.12.2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης  του  προγράμματος «Εκσυγχρονισμός  Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». (πατήστε εδώ)

19/9/2013

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον».

 

28/2/2013

Απόφαση Ένταξης και Έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». Πατήστε εδώ.

10/12/2013

Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης, προτάσεις προς Αξιολόγηση, Απορριφθείσες προτάσεις (πατήστε εδώ)

 


Ολοκλήρωση Ηλ. Υποβολής του Προγράμματος "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον" - Στοιχεία Υποβολών ανά Περιφέρεια

 


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε χρήσιμες ερωτήσεις που αφορούν στη δράση και τις απαντήσεις τους.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το υλικό αξιολόγησης της Δράσης

Παρακάτω θα βρείτε το υλικό υλοποίησης της Δράσης:

Οδηγός Υλοποίησης

Αιτήσεις Τροποποιήσεων

Πιστοποιήσεις