νέο site

 

PSKE

startup

espa

antagon

etpa

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

presid

  • Νέα

18/7/2014

Τροποποίηση Παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης των ενεργών έργων των Προγραμμάτων «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». (πατήστε εδώ)

17/7/2014

Έγκριση του πρακτικού 2/28.04.2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης  του  προγράμματος «Εκσυγχρονισμός  Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». (πατήστε εδώ)

3/7/2014

Διαπίστωση της μη πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7777/1993/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης δυνητικά εντασσόμενων έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας - Θεσσαλίας - Πελοποννήσου - Στερεάς Ελλάδας - Αττικής - Βορείου και Νοτίου Αιγαίου - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων - Κεντρικής Μακεδονίας - Κρήτης - Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.(πατήστε εδώ)

30/6/2014

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους δικαιούχους του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)» σε Κοζάνη και Θεσσαλονίκη. (πατήστε εδώ)

30/6/2014

Τροποποίηση της με Α.Π. 6979/4018/A2/06.06.2014 Υπουργικής Απόφασης στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. (πατήστε εδώ)

30/6/2014

Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων - Ένταξη Έργου - Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας».(πατήστε εδώ)

30/6/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της Υπουργικής Απόφασης με Α.Π. 7782/1998/Α2/30.10.2013 ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης δυνητικά εντασσόμενων έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας . Περιφέρειες Θεσσαλίας - Πελοποννήσου - Στερεάς Ελλάδας - Αττικής - Βορείου Αιγαίου - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων - Κεντρικής Μακεδονίας - Κρήτης - Νοτίου Αιγαίου - Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.(πατήστε εδώ)

30/6/2014

Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης υπό όρους στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας, δυνητικά εντασσόμενων έργων στις Περιφέρειες Αττικής - Θεσσαλίας - Ιονίων Νήσων - Κεντρικής Μακεδονίας - Κρήτης - Πελοποννήσου. (πατήστε εδώ)

30/6/2014

Τροποποίηση της με Α.Π. 7778/1994/Α2/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών», μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας - Περιφέρειες Αττικής - Βορείου και Νοτίου Αιγαίου - Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. (πατήστε εδώ)

27/6/2014

Τροποποίηση της Υ.Α. της Διαπίστωσης πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών» - Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

26/6/2014

Τροποποίηση της Υ.Α. της Διαπίστωσης πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» - Περιφέρειες Θεσσαλίας - Πελοποννήσου - Στερεάς Ελλάδας - Αττικής - Βόρειου Αιγαίου - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων - Κεντρικής Μακεδονίας - Νοτίου Αιγαίου - Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

26/6/2014

Τροποποίηση της Υ.Α. της Διαπίστωσης πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» - Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Ιονίων Νήσων - Κεντρικής Μακεδονίας - Πελοποννήσου - Στερεάς Ελλάδας - Δυτικής Ελλάδας - Ηπείρου, για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

25/6/2014

Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών», Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας - Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Θεσσαλίας - Κρήτης - Πελοποννήσου - Στερεάς Ελλάδας. (πατήστε εδώ)

25/6/2014

Αποδοχή αιτημάτων τροποποίησης και οριστικοποίηση ένταξης έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».(πατήστε εδώ)

25/6/2014

Απένταξη ενταγμένων έργων από το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».(πατήστε εδώ)

25/6/2014

Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων - Ένταξη Έργου - Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». (πατήστε εδώ)

25/6/2014

Αιτήσεις Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Δαπανών Ενδιάμεση - 50% και Ολοκλήρωση - 100% για το Πρόγραμμα της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του ΕΠΕΑΑ. (πατήστε εδώ)

24/6/2014

Απόφαση Ένταξης και χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». (πατήστε εδώ)

20/6/2014

Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2014» - Φωτογραφίστε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κερδίστε! (πατήστε εδώ)

12/6/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» - Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

12/6/2014

Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (ΕΠΕΑΑ) σε συνέχεια της απόφασης με Α.Π. 5971/3702/Α2/05.05.2014. (πατήστε εδώ)

10/6/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» - Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

3/6/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

3/6/2014

Αποδοχή– Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών». (πατήστε εδώ)

30/5/2014

Τροποποίηση της Υ.Α. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στη ∆ράση«Πράσινη Επιχείρηση 2010» του ΕΠΑΕ ως προς τον Οδηγό του Προγράµµατος (Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου). (πατήστε εδώ)

13/5/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

13/5/2014

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

9/5/2014

Έντυπα Επαλήθευσης Πιστοποίησης 25% - 50% - 75% για το πρόγραμμα "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα". (πατήστε εδώ)

5/5/2014

Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων– Ένταξη Έργων- Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας».(πατήστε εδώ)

25/4/2014

Αποδοχή– Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών» (πατήστε εδώ)

23/4/2014

Οδηγίες υλοποίησης και έντυπα προκαταβολής, τροποποιήσεων και απένταξης για το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.Π.Ε και Επιχειρηματικά Πάρκα». (πατήστε εδώ)

23/4/2014

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Αντικατάσταση τακτικού μέλους Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών». (πατήστε εδώ)

22/4/2014

Αποδοχή- Απόρριψη ενστάσεων για το Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». (πατήστε εδώ)

16/4/2014

Συνολικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Εξωστερέφεια ΙΙ (πατήστε εδώ)

16/4/2014

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων. (πατήστε εδώ)

16/4/2014

Τροποποίηση των Αποφάσεων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης Έργου στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα».(πατήστε εδώ)

16/4/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» για δυνητικά εντασσόμενα έργα που αφορούν τις Περιφέρειες Αττικής (πατήστε εδώ) Στερεάς Ελλάδας (πατήστε εδώ) και Νοτίου Αγαίου(πατήστε εδώ).

15/4/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

11/4/2014

Απόφαση Ένταξης Έργων που αφορά το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)» (πατήστε εδώ)

10/4/2014

Νέο Αρχείο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για το πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών" με αλλαγή στην ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11.1 (πατήστε εδώ)

8/4/2014

Επικαιροποιημένος Οδηγός Υλοποίησης για το πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών" (πατήστε εδώ)

7/4/2014

Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων για το πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" (πατήστε εδώ)

7/4/2014

Αξιολόγηση Μελετών και Διαδικτυακών Τόπων/e-shop για το πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" (πατήστε εδώ)

2/4/2014

Ανακοίνωση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ που αφορά το Πρόγραμμα ΠΕΠ - ΜΜΕ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(πατήστε εδώ)

28/3/2014

Ορθή Επανάληψη ως προς την Επωνυμία Επιχείρησης με κωδικό ΒΕΣ-04958 της Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης για τα Δυνητικά Εντασσόμενα Έργα του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ» στην Δυτική Ελλάδα (πατήστε εδώ)

27/3/2014

Υπουργικές Αποφάσεις ορισμού παράτασης για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα της 31ης Μαρτίου αντί της 20ης Μαρτίου 2014 στο Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών". (πατήστε εδώ)

27/3/2014

Διαπίστωση πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών» για δυνητικά εντασσόμενα έργα. (πατήστε εδώ)

27/3/2014

Έγκριση του πρακτικού 2/06.03.2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013 για το Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων. (πατήστε εδώ)

20/3/2014

Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2014 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών  για τους δυνητικά εντασσόμενους επενδυτές στο Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που έληγε σήμερα.

20/3/2014

Τροποποίηση  της  υπ  αρ.  πρωτ.  Οικ.  3450/256(ΦΚ/Α.21)/  12-3-2013  (ΦΕΚ 690/Β/26-3-2013)  Απόφασης  του  Υπουργού  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών  και  Δικτύων  με  θέμα:  «  Έγκριση  του  Οδηγού  του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση  επιχειρήσεων  σε  Β.Ε.ΠΕ.  και  Επιχειρηματικά Πάρκα»  του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Ανταγωνιστικότητα  και Επιχειρηματικότητα  (ΕΠΑΕ)  του ΕΣΠΑ  2007-2013»  και  Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (πατήστε εδώ)

 

19/03/2014

Δελτίο Τύπου - Ο ΕΦΕΠΑΕ υπενθυμίζει στο επενδυτικό κοινό ότι λήγει αύριο 20/03/2014 η προθεσμία κάλυψης των προϋποθέσεων για τους επενδυτές που εντάχθηκαν υπό προϋποθέσεις στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών». (πατήστε εδώ)

18/03/2014

Περιφέρεια Αττικής - Συγκρότηση πέμπτης (5ης) Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών». (πατήστε εδώ)

14/03/2014

Έντυπο Αίτησης Επαλήθευσης/Πιστοποίησης Δαπανών (Δυνητικά Δικαιούχοι - Ωριμότητα Επένδυσης) για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών».(πατήστε εδώ)

Χρήσιμες Οδηγίες για την κατάρτιση & υποβολή της Αίτησης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Δαπανών (Δυνητικά Δικαιούχοι - Ωριμότητα Επένδυσης). (πατήστε εδώ)

14/3/2014

Έγκριση του πρακτικού1/19.12.2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης  του  προγράμματος «Εκσυγχρονισμός  Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». (πατήστε εδώ)

13/03/2014

Ενημέρωση από τον ΕΦΕΠΑΕ  για τους δικαιούχους του προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων». (πατήστε εδώ)

12/03/2014

Αποδοχή Πρακτικών Νο 3/19-12-2013 και Νο 4/20-12-2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)».(πατήστε εδώ)

12/03/2014

Αποδοχή Πρακτικού Νο 2/18-12-2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)».(πατήστε εδώ)

11/03/2014

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Συγκρότηση τρίτης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτηµάτων Θεραπείας για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου- Υπηρεσιών» (πατήστε εδώ)

06/03/2014

Τροποποιημένος Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων για το πρόγραμμα "Εναλλακτικος Τουρισμός" (πατήστε εδώ)

06/03/2014

Αίτηση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Δαπανών [Ενδιάμεση] για το πρόγραμμα "Εναλλακτικος Τουρισμός" (πατήστε εδώ)

04/03/2014

Περιφέρεια Αττικής- Συγκρότησηµιας επιπλέον Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτηµάτων Θεραπείας για το Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου- Υπηρεσιών»

(πατήστε εδώ)

28/02/2014

Υπουργική Απόφαση µε θέµα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων- Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου– Υπηρεσιών» που υλοποιούνται στο νησί της Ιθάκης (πατήστε εδώ)

28/02/2014

ΚΥΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" (πατήστε εδώ)

28/02/2014

Καθορισµός παραδοτέων για την υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ενεργειών και επιλέξιµων δαπανών σύµφωναµε τα ΠαραρτήµαταVII και XV του Οδηγού του Προγράµµατος«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου– Υπηρεσιών».

(πατήστε εδώ)

28/02/2014

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου– Υπηρεσιών». (πατήστε εδώ ) και τη απόφαση

28/02/2014

Υπουργικές Αποφάσεις Έγκρισης για τα Δυνητικά Εντασσόμενα Έργα του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ» για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ

27/02/2014

Στο παρακάτω link: http://www.mindev.gov.gr/?p=14306 μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου του Υπουργείου σχετικά με την ένταξη δυνητικών δικαιούχων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ/ΠΕΠ».

18/02/2014

Συγκρότηση μίας επιπλέον Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών (πατήστε εδώ)

14/02/2014

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ το φωτογραφικό υλικό θα το βρείτε εδώ μαζι με πληροφορίες απο την επισκεψη.

13/02/2014

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους δικαιούχους του προγράμματος Ενίσχυση ΜΜΕ για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην σελίδα εδώ στην κατηγορία εκδηλώσεις

12/02/2014

Οδηγίες Υλοποίησης ΜΜΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου σας, πέραν του Οδηγού Προγράμματος και Οδηγού Υλοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας όλες τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, καθώς και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ή θα εκδίδονται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας

06/02/2014

Δελτίο τύπου <<ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ>>

(πατήστε εδώ)

06/02/2014

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ, κ. Γ. Γιαννούση, με θέμα: ‘’Περιφέρεια Αττικής - Συγκρότηση δύο επιπλέον Επιτροπών Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»’’. (πατηστε εδώ)

06/02/2014

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ, κ. Γ. Γιαννούση, με θέμα: ‘’Οριστικοποίηση Ένταξης προτάσεων – Απεντάξεις – Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων’’ –(ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26). (πατήστε εδώ)

06/02/2014

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 -2013» (πατήστε εδώ)

3/02/2014

2η Τροποποίηση της Απόφασης με Α.Π. 9247/2434/Α2/12.12.2013 Περιφέρεια Αττικής - Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»’’( πατήστε εδώ)

 

30/01/2014

Υπουργική Απόφαση Απένταξη ενταγμένων έργων από το πρόγραμμα <<Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας >>λόγω μη εμπρόθεσμης (έως 18-10-2013) υποβολής τών δικαιολογητικών που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος, Κεφάλαιο Β <<ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ>> (πατήστε εδώ)

16/1/2014

Οδηγίες Υλοποίησης ΜΜΕ (ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 16/1/2014) με αλλαγή στη σελίδα 7

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου σας, πέραν του Οδηγού Προγράμματος και Οδηγού Υλοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας όλες τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, καθώς και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ή θα εκδίδονται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας

 

10/1/2014

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράµµατος "Ένδυση και Υπόδηση-Νέες Προοπτικές" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Παράταση του χρόνου υλοποίησης (20/12/2013)


24/12/2013

Αποδοχή Πρακτικών Νο 5/10-12-2013, Νο 6/11-12-2013και Νο 7/12-12-2013 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, ένταξη έργων και έγκριση χρηματοδότησης των έργων του Προγράμματος.


23/12/2013

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράµµατος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"

23/12/2013

Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Έργων και Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»


19/12/2013

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.01/166/8.4.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 917/2013) και παράταση του χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός»


6/12/2013

Έντυπα τροποποιήσεων, δανείου και ενδιάμεσης επαλήθευσης δαπανών καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013» (Πατήστε στην καρτέλα Υλοποίηση εδώ)

30/10/2013
Αποτελέσματα της Δράσης: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013» και ενημερωτικό υλικό (Πατήστε εδώ)

24/10/2013

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

(Πατήστε εδώ)


15/10/2013

Παράταση προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών µετά την ένταξη των έργων του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας»


10/10/2013

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 μέχρι τις 21/10/2013 ώρα 14:00 (Πατήστε εδώ)

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την Προκήρυξη του Προγράμματος δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η τήρηση της υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής.


27/9/2013

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» και του Παραρτήματος ΙΙ «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» αυτού

(Πατήστε εδώ)

18/9/2013

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». (Πατήστε εδώ)


11/9/2013

Τροποποίηση και Παράταση χρόνου Υλοποίησης των Προγραμμάτων «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»


9/9/2013

Παράταση έξι (6) μηνών για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανασίου Σκορδά δίνεται παράταση έξι (6) μηνών σε όλους όσοι είναι ενταγμένοι στα προγράμματα:

Α) «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (που έληγε στις 13/7) και

Β) «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (που έληγε στις 6/9).

Η παράταση αρχίζει από την ημερομηνία λήξης των προγραμμάτων.

Στα δυο αυτά προγράμματα εντάχθηκαν  συνολικά 2650 επιχειρηματίες εκ των οποίων οι 1709 δεν είχαν υλοποιήσει το απαραίτητο ποσοστό της επένδυσης. Η παράταση εδόθη προκειμένου οι ενταγμένες επιχειρήσεις να έχουν πρόσθετο χρόνο για να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους, μέσα σε ένα περιβάλλον περιορισμένης ρευστότητας.


26/8/2013

Υπουργική Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» (Πατήστε εδώ)


18/7/2013

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ & Επιχειρηματικά Πάρκα", παρατείνεται μέχρι τις 31/07/2013 και ώρα 24:00.

Οι φυσικοί φάκελοι των προτάσεων για το Πρόγραμμα "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα", λόγω της αργίας της Πέμπτης 15/08/2013, μπορούν να υποβληθούν στους Φορείς που προβλέπεται έως και την Παρασκευή 16/08/2013. (Απόφαση)


26/6/2013

Προδημοσίευση του προγράμματος Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ (Πατήστε εδώ)


19/6/2013

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ (πατήστε εδώ)


30/5/2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής Προγράμματος Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων έως την 30η Ιουνίου 2013 (30-6-2013) και ώρα 24:00 (Απόφαση 30/5/2013)


22/5/2013

Απόφαση δυνατότητας ολοκλήρωσης υποβολής προτάσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης  ΜΜΕ λόγω αντιμετώπισης προβλημάτων (Πατήστε εδώ)


9/5/2013

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας ηλ. υποβολής για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» μέχρι την Πέμπτη 16 Μαίου και ώρα 17.00, μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό έργου στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, δηλαδή την Παρασκευή 10 Μαΐου ωρα 17.00.

Σημειώνεται ότι δεν αλλάζει η καταληκτική προθεσμία φυσικής υποβολής των φακέλων, η οποία παραμένει η 20η Μαΐου έτσι ώστε να μην καθυστερήσει η αξιολόγηση των προτάσεων (Πατήστε εδώ)


5/4/2013

Παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» έως τη Δευτέρα 8 Απριλίου και ώρα 17:00.

Συνεπώς, οι προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, έως τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013.

(Πατήστε εδώ)


29/3/2013

Προκήρυξη Προγράμματος "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.Π.Ε και Επιχειρηματικά Πάρκα" (Πατήστε εδώ)


26/3/2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» έως 5/4/2013, συμπλήρωση διευκρινίσεων.

Απόφαση 26/3/2013


4/3/2013

Απόφαση Τροποποίησης των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος ΜΜΕ και Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων. Πατήσατε εδώ.


28/2/2013

Απόφαση Ένταξης και Έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». Πατήστε εδώ.

 
20/2/2013
Υπουργική απόφαση έγκρισης και απόρριψης επενδυτικών σχεδίων στην πράξη Εναλλακτικός Τουρισμός. Πατήστε εδώ.

5/2/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του μητρώου αξιολογητών. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.


18/1/2013

Προκήρυξη του Προγράμματος «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» (Πατήστε εδώ)

Παράταση χρόνου υλοποίησης ενταγμένων έργων στα Προγράμματα Εξωστρέφειας και Μεταποίησης (Εξωστρέφεια, Μεταποίηση)


14/1/2013

Προκήρυξη του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» (Πατήστε εδώ)


3/1/2012

Παράταση χρόνου υλοποίησης εντεταγμένων έργων στα Προγράμματα "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών" και "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων" (Πατήστε εδώ)


24/12/2012

Ο ΕΦΕΠΑΕ ανακοινώνει ότι έχουν υπογραφεί οι αποφάσεις εξάμηνης παράτασης / τροποποίησης των Οδηγών των Προγραμμάτων:

  • «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
  • «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»
  • «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων»

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Αναμένεται η δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (έκδοση ΦΕΚ) και σχετικό Δελτίο Τύπου για τα οποία  ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενημερώσει τους δικαιούχους.


20/12/2012

Προκήρυξη του προγράμματος των ΠΕΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μετά από συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις Περιφέρειες, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και  Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προκηρυχθεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, οριστικοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης της προκήρυξης και υλοποίησης της δράσης: η προκήρυξη θα γίνει από το υπουργείο Ανάπτυξης ενώ την δράση θα διαχειριστεί η ΕΥΔ ΕΠΑΕ με φορέα διαχείρισης τον ΕΦΕΠΑΕ που επιλέχθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν επίσης ουσιαστικό ρόλο στον προσδιορισμό των κλάδων που θα είναι επιλέξιμοι προς ενίσχυση καθώς και στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων σε δεύτερο βαθμό και στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους. (Συνέχεια εδώ)


18/12/2012

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Πράσινη Επιχείρηση 2010" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων των Δικαιούχων» (πατήστε εδώ)

 


17/12/2012

Προδημοσίευση του Προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα»(Πατήστε εδώ)

 


1/10/2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ για τους Δικαιούχους (Επιχειρήσεις) που έχουν ενταχθεί στα Προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ  που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ αρμόδιος εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονιας).


19/9/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης επιλαχόντων έργων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» (πατήστε εδώ)

19/9/2012

Επιπλέον κονδύλια 51,2 εκ. ευρώ και ένταξη 3207 επιλαχουσών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ 2007-2013. (Πατήστε εδώ)

23/7/2012

Παράταση στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και συμπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"(Πατήστε εδώ)

15/5/2012

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 50 εκατ. Ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται έπειτα από την επιτυχή προκήρυξη και υλοποίηση της δράσης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», συνολικής δαπάνης ένταξης 44,8 εκατ. Ευρώ για 746 επιχειρήσεις.


4/5/2012

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" (4/5/2012)


30/3/2012

Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 17:00 (17:00μμ) ώρα της 18ης Μαΐου 2012 (18 - 05 -2012).(Απόφαση)


26/3/2012

Ενημέρωση για Προγράμματα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ», «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ», και «ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» (26/3/2012)


29/2/2012

Παράταση και Τροποποίηση του του Προγράμματος "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον" (Απόφαση, Τροποποιημένος Οδηγός)


31/1/2012

Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού (Ε.Υ.Π.Ο.Τ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» παρατείνεται έως και τις 15.02.2012.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis, έως και την 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ως άνω οριζόμενης ημερομηνίας δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. (Απόφαση Παράτασης, Περίληψη)


13/1/2012

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων - Ενόψει τροποποιήσεων όρων του οδηγού της προκήρυξης, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων μέχρι τις 17/2/2012 (Ανακοίνωση)


10/1/2012:

Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (Ε.Π.Α.Ε.).


21/12/2011:

Προκήρυξη του Προγράμματος "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον"


25/11/2011:

Ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει το κοινό ότι θα συμμετάσχει στην 43η Διεθνή Έκθεση Xenia που θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Athens Metropolitan Expo, στα Σπάτα, από 25/11/2011 έως 28/11/2011 (10:00-20:00) (Δελτίο Τύπου)


25/11/2011:

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, καθώς και παραλαβής των φυσικών φακέλων για το πρόγραμμα: “ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

(Δελτίο Τύπου)


15/11/2011:

Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού (Ε.Υ.ΠΟ.Τ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι το Πρόγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» παρατείνεται και τροποποιείται-συμπληρώνεται, ως εξής:

  1. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα παρατείνεται έως την 30η Δεκεμβρίου 2011.
  2. Δίδεται πλέον η δυνατότητα η επιχείρηση να κάνει επέκταση δραστηριότητας σε νέο ή νέους επιλέξιμο/επιλέξιμους Κ.Α.Δ., που περιλαμβάνονται στον Τροποποιημένο Οδηγό του Προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι ήδη διαθέτει τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων Κ.Α.Δ., πριν την 1.1.2010. (Ανακοίνωση)

14/10/2011:

Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων του Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" μέχρι την Τρίτη 1/11/2011 14:00


26/9/2011:

Παράταση Ηλεκτρονικής Υποβολής στο Πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

15/9/2011:

Προκήρυξη του Προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός"


9/9/2011:

Αποτελέσματα Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"


9/9/2011:

Χρηματοδοτούμε την Ανάπτυξη: Μάθε πως στην 76η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης


15/7/2011:

Αποτελέσματα Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" (Πατήστε εδώ)


8/7/2011:

Αύξηση ποσοστού επιδότησης σε 60% (από 50%) του Π/Υ των επενδυτικών σχεδίων για τη "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

Νέα ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων - 1η Αυγούστου 2011


27/6/2011:

Ημερίδα για τη Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα στην Πάτρα 1/7/2011(Πρόσκληση)


14/6/2011:

Η καταληκτική ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής στο πρόγραμμα "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" παρατείνεται έως και την 24:00 ώρα της 14-6-2011


3/6/2011:

Διαβούλευση για το "Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών" έως και 17.6.2011 (Σχέδιο Οδηγού) Τα σχόλιά σας θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση odikesmetafores@gge.gr


25/5/2011:

Προκήρυξη του Προγράμματος "Νέα - Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

Οδηγός Προγράμματος

Περίληψη Πρόσκλησης


19/5/2011:

Η Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα"Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" παρατείνεται έως και την 14:00 (02:00μμ) ώρα της 14.06.2011. Ο Οδηγός του Προγράμματος διορθώνεται και τροποποιείται (Απόφαση Παράτασης και Διόρθωσης-Τροποποίησης)


4/5/2011:

Αποδοχή Πρακτικών Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (link)


23/3/2011:

Ανάδειξη νέου Προεδρείου ΕΦΕΠΑΕ (Δ. Τύπου)


23/3/2011:

Προδημοσίευση του Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" (Δ. Τύπου, Οδηγός Προδημοσίευσης)


22/3/2011:

Αύξηση Π/Υ προγράμματος "Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" από 30.000.000,00 € σε 100.000.000,00 €. (Δ. Τύπου)


24/2/2011:

Η Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων στην Πράξη Πράσινος Τουρισμός παρατείνεται έως και 31.03.2011 (Απόφαση Παράτασης)


10/2/2011:

Προκήρυξη του Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"

Οδηγός Προγράμματος (Ορθή Επανάληψη 9-3-2011)

Περίληψη Πρόσκλησης


13/1/2011:

Προδημοσίευση του Προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός"

"Εναλλακτικός Τουρισμός" - Προδημοσίευση/Παραρτήματα


20/12/2010:

Προκήρυξη του Προγράμματος "Πράσινος Τουρισμός"

ΦΕΚ προκήρυξης


16/12/2010

Απόφαση Παράτασης του Προγράμματος Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες εως τις 12/01/2011


8/12/2010:

Προδημοσίευση του Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»


24/11/2010:

Ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει το κοινό ότι θα συμμετάσχει στην 43η Διεθνή Έκθεση Xenia που θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Athens Metropolitan Expo, στα Σπάτα, από 26/11/2010 έως 29/11/2010 (10:00-19:00)

Στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ θα βρίσκονται στο περίπτερο της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προκειμένου να ενημερώνουν τους υποψήφιους επενδυτές για προγράμματα Τουρισμού.


4/10/2010:

Τροποποιημένος Οδηγός Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" (link) και περίληψη τροποποίησης (link)


30/9/2010:

Απόφαση Παράτασης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" (Απόφαση)


24/9/2010: Παράταση του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" έως 20/12. Διεύρυνση των δικαιούχων, αύξηση των ποσοστών Δημόσιας Χρηματοδότησης.


23/9/2010:

Λόγω επικείμενης έκδοσης Απόφασης Παράτασης και Τροποποίησης του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", αναστέλλεται προσωρινά η υποβολή προτάσεων από τους υποψήφιους επενδυτές.


26/8/2010:

«Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

 

Με τη συμμετοχή του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα κ. Μανώλη Πατεράκη, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Εταίρος του  Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ)  Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρμόδια για τη Θεσσαλία, και το Επιμελητήριο Μαγνησίας διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση, τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2010 και ώρα 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, στο Βόλο, για τη παρουσίαση του Προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ», το οποίο προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013.

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα, εκτός από το Πρόγραμμα, θα αναφερθεί στη πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (Ε.ΠΑΝ. ΙΙ) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2017 -2013, καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2010-2013, ενώ την αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ θα πραγματοποιήσουν ο Γενικός Διευθυντής της ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος κ. Απόστολος Παπαδούλης και ο Υπεύθυνος της Α.Ε.Δ.Ε.Π. για το Πρόγραμμα κ. Παναγιώτης Βενετσάνος.

 


16/7/2010:

Προκήρυξη του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" (link)


17/6/2010:

Ο Ενδιάμεσος Φορέας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’’ (ΕΠΑΝΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ,  ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι, με απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κας  Λούκας Κατσέλη, παρατείνεται η  προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010».

Νέα καταληκτική ημερομηνία (παλαιά ημερομηνία η 18/6/2010) ορίζεται η Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 25 Μαΐου 2010 οι υποψήφιοι επενδυτές (δικαιούχοι), έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.ependyseis.gr/mis, την πρότασή τους, στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΠΑΝ ΙΙ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010».

Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.

 


25/5/2010:

Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) είναι διαθέσιμο για εγγραφή χρηστών και υποβολή ηλεκτρονικών προτάσεων του προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2010»


25/5/2010:

Προδημοσίευση του Προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός 2010»

«Πράσινος Τουρισμός» - Προδημοσίευση


30/4/2010:

Δημοσίευση της Προκήρυξης «Πράσινη Επιχείρηση 2010»

Δημοσίευση


14/4/2010:

Προδημοσίευση του Προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2010»

Η παρούσα προδημοσίευση του Προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2010» καταργεί την προτέρα προδημοσίευση του προγραμμάτος «Πράσινη Επιχείρηση 2009» από τον Μάιο του 2009.

Πράσινη Επιχείρηση 2010 - Προδημοσίευση


1/2/2010:

Ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων για το μητρώο αξιολογητών

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών (Αριθμ. Πρωτ.: 192/9-10-2009). Οι αιτήσεις βρίσκονται στο στάδιο καταγραφής και αξιολόγησης.


20/11/2009:

Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών (Αριθμ. Πρωτ.: 192/9-10-2009) παρατείνεται έως και την 1η Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, την αίτηση εγγραφής με τα συνημμένα έντυπα και την υπεύθυνη δήλωση στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr).


 

9/10/2009: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μητρώο Αξιολογητών (Περισσότερα...)