νέο site

 

PSKE

startup

espa

antagon

etpa

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

presid

  • Δράση
  • Εκδηλώσεις
  • Ερωτήσεις-Απαντήσεις
  • Υλοποίηση

 

19/12/2013

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.01/166/8.4.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 917/2013) και παράταση του χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος


Τροποποιημένος Οδηγός Προγράμματος (22/4/2013)

Παραρτήματα (22/4/2013)

 

 


Αποτελέσματα Προγράμματος "Πράσινος Τουρισμός" (Αναλυτικά αποτελέσματα, Δ. Τύπου)


 

 

Η ΚΥΑ Προκήρυξης και ο Οδηγός Εφαρμογής της Πράξης ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 1929/Β/14.12.2010.


 

Εκδηλώσεις παρουσίασης του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Περισσότερες πληροφορίες στους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.

 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε χρήσιμες ερωτήσεις που αφορούν στη δράση και τις απαντήσεις τους.

Ερωτήσεις-Απαντήσεις (8-2-2011)

Αρμόδιοι Πληροφόρησης ανά Περιφέρεια

Υπόδειγμα Πινακίδας Προγράμματος (πατήστε εδώ)